NASLOVNA

PIZZE

BURGERI

JELA

SALATE

MARENDE

O NAMA

KONTAKT

KLASA: UP/I-460-02/23-01/439
UR.BROJ: 513-07-21-01-23-2
Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09,35/13,158/13,41/14,143/14 I 114/22) i
Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) Priređivač utvrđuje

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„KAD SI GLADAN, OKRENI NAŠ BROJ I NOVI PIAGGIO SKUTER JE TVOJ“

Svrha je ovih pravila osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada
nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

Članaka 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre „KAD SI GLADAN, OKRENI NAŠ BROJ I NOVI PIAGGIO SKUTER JE TVOJ“ (u
nastavku „igra“) je COMPANY LOGISTIC j.d.o.o. ( sjedište:GALIŽANSKA CESTA 31A, 52212 FAŽANA,
OIB:36605079536) dalje u tekstu „Priređivač“.

Svrha nagradne igre je promidžba usluga Pizzerije Fiorelli koje se pružaju unutar objekta kao i dostave
proizvoda do konzumenata.

Članak 2. Sudionici nagradne igre

Sudionici igre (u nastavku „Sudionik“) mogu biti sve punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta u
Republici Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete igre.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici i vlasnici poduzeća uključenih u nagradnu igru.

Članak 3. Trajanje nagradne igre

Trajanje nagradne igre: od 24.10.2023. do 24.12.2023.

Članak 4. Procedura i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Nagradna igra vezana je uz konzumaciju proizvoda i usluga Pizzerije Fiorelli.
U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi sudionici koji konzumiraju bilo koji proizvod bilo u objektu bilo
putem dostave Pizzerije Fiorelli vrijednosti veće od 60 EUR Za sudjelovanje u nagradnoj igri, sudionici
nakon što skupe račune vrijednosti veće od 60 EUR-a trebaju:

– Staviti račune u kuvertu, u kuvertu također staviti papirić s osobnim podacima (ime i prezime,
adresa, broj telefona), te kuvertu ubaciti u za to predviđenu kutiju u objektu Pizzerije Fiorelli
– Može se ubaciti više kuverti s računima vrijednosti veće od 60 EUR
Identifikacijski dokument potrebno je predočiti pri podizanju nagrade.

Članak 5. Izvlačenje

Izvlačenje dobitnika biti će održano 24.12.2023. u 14:00, te će se obaviti na temelju nasumičnog odabira
pod nadzorom tročlane komisije za izvlačenje.
U nagradnom izvlačenju sudjelovat će sve važeće prijave, određene ovim pravilima, koje su skupljene
najkasnije do 14:00 24.12.2023.

Članak 6. Nagrade

Prva nagrada: Skuter Piaggio Liberty 50 siva sport – 2.749 EUR (20.712,34 KN)
Druga nagrada: Mobitel iPhone 15 128 GB 5G – 1.079 EUR (8.129,73 KN)
Treća nagrada: konzumacija jela i pića u Pizzeriji Fiorelli u vrijednosti – 100 EUR (753,45 KN)
*fiksni tečaj konverzije 7,53450

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 3.928 EUR – 29.595,52 KN (PDV uključen)
Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost.

Članak 7. Dostava i isporuka nagrada

Dobitnici će biti objavljeni na web stranici Priređivača.
Izvučenog će dobitnika o dobitku obavijestiti Priređivač u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana
izvlačenja kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrada i prikupili potrebni podaci za izdavanje
nagrade.
Dobitnik će surađivati s Priređivačem u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne
dokumentacije.
Dobitnik ostvaruje nagradu tek nakon što Priređivač izvrši uvid u identifikacijski dokument i valjane
račune koji su izvučeni, u protivnom gubi pravo na nagradu.
Priređivač će osigurati nagradu, te će ispuniti sve zakonske obaveze vezane uz iste.
Nagrade dobitnici preuzimaju u roku od 30 dana od datuma primitka pisane obavijesti o dobivenoj
nagradi u prostoru Pizzerije Fiorelli.

Ako dobitnici nagrade ne podignu nagrade u roku iz prethodnog stavka ovog članka, Priređivat će ih
ponovo u roku od osam dana od proteka roka iz prethodnog stavka ovog članka obavijestiti o dobitku koji
mogu dignuti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ovoga
članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.
Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade.

Članka 8. Porezi

Priređivač nagradne igre obvezuje se prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu 5% od utvrđene
vrijednosti fonda nagradne igre.
Dobitnici nagrade nisu dužni platiti nikakve poreze na nagrade.

Članak 9. Objava nagradne igre

Priređivač igre obvezan je objaviti ova pravila na web stranici Pizzerije Fiorelli prije početka nagradne
igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija.

Članak 10. Obrada podataka

Voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradne igre je Priređivač.
Voditelj obrade obrađuje podatke sudionika nagradne igre isključivo u svrhu provedbe nagradne igre na
području Republike Hrvatske, ograničavajući obradu na vremensko razdoblje do završetka nagradne igre
i izvlačenja dobitnika, nakon čega će sve kuverte biti uništene. Osobni podaci dobitnika nagradne igre bit
će čuvani 11 godina, sukladno računovodstvenim zakonima..
Sudionici se izričito slažu da će njihovi registrirani osobni podaci biti prikupljeni i pohranjeni u
zatvorenim kuvertama do samog izvlačenja.
Dostava podataka od strane sudionika nagradne igre je dobrovoljna, no potrebna kako bi sudionik mogao
sudjelovati u nagradnoj igri.
Voditelj obrade osobnih podataka neće ustupiti ili otkriti podatke trećim osobama, osim subjektima
uključenim u provedbu nagradne igre te Ministarstvu financija, sukladno čl. 16 Pravilnika o priređivanju
nagradnih igara.Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri suglasni su da Priređivač može koristiti njihovo ime,
prezime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez
ikakvih naknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja.

Članak 11. Opće odredbe

Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samim uključenjem u nagradnu igru.
Priređivač ima pravo otkazati ili prekinuti nagradnu igru u slučaju više sile.

Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada, dakle ako se uključi dva sudionika,
izvlači se koji će dobiti prvu a koji drugu nagradu, a ukoliko bude samo jedan sudionik on dobiva sve
nagrade.
Priređivač neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.
Priređivač će u roku od 8 dana nakon roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke
o dobitniku nagrade, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade (čl. 16 Pravilnik o
priređivanju nagradnih igara).
U slučaju pravnog spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski sud u Puli.

U Puli, 23.10.2023.
COMPANY LOGISTIC j.d.o.o.
Priređivač